solpharm sp. z o.o.

siedziba

ul. Zakątek 1
05-270 Marki
tel.: (+48 22) 616 28 08
biuro@solpharm.pl

Hurtownia

ul. Zakątek 1
05-270 Marki
tel.: (+48 22) 678 88 03
hurtownia@solpharm.pl

KRS 0000118774 prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy NIP: 113 23 89 745,
REGON: 015174398, BDO 000034692, Kapitał zakładowy: 445 500 PLN

    Masz pytania? skontaktuj się z nami