Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

 

Dane osobowe

 
W związku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz w celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych związanych ze zgłaszaniem działań niepożądanych produktów leczniczych i incydentów medycznych wyrobów medycznych. W trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. 

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest SOLPHARM Sp. z o.o., REGON 015174398, ul. Zwycięzców 42/93,  03-938 Warszawa.
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Adrian Lapierre, z którym można się kontaktować mailowo: adrian.lapierre@solpharm.pl

2. Zakres danych osobowych jakie przetwarzamy to: 

- imię, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia, masa ciała, wzrost,  numer telefonu, e-mail, 
- w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania, informacje dotyczące stanu zdrowia. 
- w przypadku zgłoszenia pochodzącego od osoby wykonującej zawód medyczny – imię i nazwisko, specjalizacja, adres miejsca wykonywania zawodu, telefon , e-mail, fax.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się ( na podstawie przepisów ustawy Prawo Farmaceutyczne z 6.09.2001r.z późniejszymi zmianami) w celu:

a) przyjmowania zgłoszeń pojedynczych przypadków działań niepożądanych od osób wykonujących zawód medyczny, pacjentów, ich przedstawicieli ustawowych  lub opiekunów faktycznych;
b) gromadzenia i analizy dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych;
c) prowadzenia, przechowywania, udostępniania dokumentacji związanej z monitorowaniem bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych właściwemu Podmiotowi Odpowiedzialnemu.
d) współpracy i wymiany informacji z Podmiotami Odpowiedzialnymi zaangażowanymi w proces monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
e) udzielania informacji o produktach leczniczych, w tym o działaniach niepożądanych produktów leczniczych;
f) współpracy z innymi krajowymi instytucjami odpowiedzialnymi za nadzór nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych. 

4. Państwa dane osobowe tj. korespondencja oraz formularze dotyczące zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego będą przechowywane przez 10 lat po wygaśnięciu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. (rozp. wykonawcze Komisji (UE) nr 520/2012).

5. Państwa dane osobowe będą przekazywane do:

a) Podmiotu Odpowiedzialnego ( właściciela pozwolenia na dopuszczenie do obrotu)  w celu przesłania zgłoszenia o podejrzeniu wystąpienia działania niepożądanego; 
b) organom władzy publicznej tj. URPL, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, a w szczególności – kontroli i nadzoru;
c) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organów lub instytucji;

6. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora:

a) dostępu do danych zgodnie z art. 15 RODO 
b) sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO
c) usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO
d) ograniczenia przetwarzania zgodnie art. 18 RODO
e) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją zgodnie z art. 21 ust.1 RODO
f) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże są one ważne i niezbędne do przekazania właściwym podmiotom.(Podmiot Odpowiedzialny, URPL)

8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.